Reflecţii din OZN

S-a prelins ca un abur

pe miraculoasa Planetă Albastră

cu o ventuză m-a atins prieteneşte pe umăr

şi

doi ochi incandescenţi, roşii, verzui,

m-au ars cu adevătul lor:

-Poţi aduce talazurile mării şi lumina lunii în deşert,

Poţi lua de mână speranţa, să o arunci în sus, ca pe o minge,

Poţi egala talerul balanţei

dintr-o privire

dar nu te poţi vindeca de zâmbetul acela de înger

care îţi strigă

„mama”

odată cu prima geană a dimineţii,

o Hagakure a ta

care îţi aduce suliţa tatălui

la picioare

şi îţi dă aripi

să zbori

în ROŞU

în neant.

OZN

Oful Zidirii, Neidentificat…

Prof. Elena Simionescu

Reclame

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.